آدامس باعث نجات پسر جوانی از سقوط شد

شب گذشته پسری که درحال سقوط بود پایش به آدامس افتاده بر روی زمین گیر کرد و مانع سقوط شد. این حادثه کم نظیر صدای رسانه های مختلف را درآورد.با آراد برندینگ همراه باشید.

همانطور که می دانید در تمام دنیا آدامسهای مختلف تولید می شود ولی هیچ کدام به طمع و مزه ی آدامس ایرانی نمی رسد. میزان فروش آدامس ایرانی در کشورهای دیگر هم دارای محبوبیت می باشد.

افراد زیادی در حوزه صادرات آدامس ایرانی مشغول هستند و سود سرشاری را نصیب خود می کنند. قیمت آدامس ایرانی با توجه به مواد مصرفی آن مناسب است.