دانه های زیره در درمان های خانگی

در زمینه استفاده از دانه های زیره در درمان های خانگی و طب سنتی برای کمک به هضم غذا، یک مطالعه حیوانی بررسی کرده است که آیا این دانه ها بر روی آنزیم های گوارشی اثر تحریک کننده دارند یا خیر و قیمت مبل راحتی ارزان چقدر است. اثر دانه‌های زیره بر روی آنزیم‌های گوارشی پانکراس موش‌های صحرایی و مخاط روده به‌ویژه در نتیجه مصرف مداوم رژیم غذایی و مصرف یک‌بار خوراکی مورد بررسی قرار گرفته است.

زیره سبز (25/1%) باعث کاهش فعالیت لیپاز پانکراس شد، در حالی که فعالیت تریپسین، کیموتریپسین و آمیلاز پانکراس به میزان قابل توجهی افزایش یافت (Platel and Srinivasan, 2000a). هنگامی که زیره به عنوان دوز خوراکی تجویز شد، اثر کاهشی بر لیپاز پانکراس، آمیلاز، تریپسین و کیموتریپسین داشت.

در میان آنزیم‌های هضم انتهایی، فعالیت مالتاز روده کوچک در حیواناتی که از طریقه مصرف زیره سبز برای لاغری شکم را بلدند تغذیه می‌کنند به طور قابل‌توجهی بالاتر بود، در حالی که لاکتاز و ساکارز تحت تأثیر قرار نگرفتند (Platel and Srinivasan، 1996).
زیره رژیمی اثر محرکی قابل توجهی بر سرعت جریان صفرا داشت و حجم صفرا را 25 درصد افزایش داد، در حالی که دوز خوراکی آن تأثیری بر ترشح صفرا نداشت (Platel and Srinivasan, 2000b).

مصرف زیره در جیره تأثیر عمیقی بر برون ده اسید صفراوی داشت (میزان ترشح در واحد زمان)، ترشح اسید صفراوی بیش از 70 درصد نسبت به شاهد بود. افزایش قابل توجه مشابهی در ترشح اسید صفراوی با زیره زمانی طرز تهیه مربای هویج غلیظ که به عنوان دوز خوراکی تجویز شد مشاهده شد.

از آنجایی که صفرا سهم قابل توجهی در فرآیند کلی هضم و جذب دارد، اساساً با تامین اسیدهای صفراوی مورد نیاز برای تشکیل میسل، انتظار می رود زیره سبز که دارای اثر محرک گوارشی است، این کار را با تحریک ترشح اسیدهای صفراوی انجام دهد.

مطالعه دیگری بررسی کرده است که آیا این ادویه زیره سبز محرک گوارشی نیز بر مدت زمان اقامت غذا در دستگاه گوارش موش های آزمایشگاهی تأثیر می گذارد (Platel and Srinivasan, 2001). زیره 25 درصد زمان انتقال غذا را کاهش داد. کاهش زمان انتقال غذا توسط زیره‌های رژیمی تقریباً با تأثیر مفید آن بر آنزیم‌های گوارشی یا ترشح صفرا مرتبط است و تعرفه گذاری خدمات پرستاری شامل چه کسانی میشود؟

 • منابع:
  1. Cumin seeds in home remedies
 • تبلیغات:
  1. ساخت سبد برای ماهیگیری در شرایط خاص!
  2. با بطری در منزل جامدادی بسازید
  3. شجاعت را جایگزین ترس کنید تا کارآفرین نمونه شوید!
  4. دلیلی برای کاهش تخمه در خطر ابتلا به سرطان وجود دارد